top of page

İSMAİL HAKKI BURSEVİ HZ.’LERİNİN RUH-UL BEYAN TEFSİRİNDEN; “HANGİ TARİKATA GİRMELİDİR?”

eygamberler kimsenin elinin emeğini yememiştir. Kendi kazancını, helal lokmasını yemiştir. Her peygamberin bir mesleği vardı. Ama şimdi öyle değil. Peygamber varisiyim diyenlerin çoğunun durumu böyle değil. Bir tarikatın şeyhi yalan söylüyorsa, dedikodu yapıyorsa, fitne fesat çıkartıyorsa, iftira atıyorsa, o adam şeyh olabilir mi? Böyle adamların peşinden gidilebilir mi? Yahudi meşrepli sahte şeyhler vardır. Yani hırslı olan, malı mülkü seven şeyhler vardır. Kim zalimlerin malını yer, kendi tegannisiyle sema ve def çalıp söylemeyle tesir eder, bunlar yahudi meşrepli şeyhlerdir. Bu zamanda dini helak eden şahte şeyhler insanlardan mal toplarlar. Etraflarında zenginleri toplar. Fakirler ta kapının yanında otururlar. Zengin yumurtlarsa iyi yumurtlar diye düşünüyor. Ama o yumurtanın onu cehennemlik yapacağını düşünmüyor. Rasullullah aleyhisselatı vesselam efendimiz hiç kimseyi garip görmedi. Fakir fukaralarla, çoluk çocukla başladı. Cenab-ı Allah onu öyle aziz etti. Nesi varsa da onlarla bölüştü.


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page